Studnia
Rury RC

rurociągi wodociągowe
Rury RC

rurociągi przesyłowe

 

Rury PVC

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

 

Zasuwa

przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

 

Budowa sieci i magistral wodociągowych zaopatrujące odbiorców w wodę.
 
 

Instalacje i systemy do odprowadzania wód dołowych.
 

 

Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.
Sieci kanalizacji deszczowej.

 

Przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe łączące wewnętrzne instalacje kanalizacyjne i wodociągowe z główną magistralą.