features bg
Kolano

KOLANA 0 - 35, 36 - 70, 71 - 90 STOPNI
Trójniki

TRÓJNIKI 45, 60, 90 STOPNI

 

Kształtki segmentowe wytwarzane są w warunkach stacjonarnych metodą zgrzewania czołowego z segmentów rur polietylenowych.
 
Mają zastosowanie przy budowie i remontach:
Sieci do przesyłania wody pitnej, ciekłych mediów technologicznych, ścieków komunalnych i przemysłowych, niepalnych gazów z rur polietylenowych szeregów SDR 11; SDR 17 klas PE100 oraz PE100RC (kolor niebieski lub czarny)
Gazociągów niskiego i średniego ciśnienia wykonanych z rur polietylenowych szeregów SDR 11 i SDR 17,6 klas PE100 oraz PE100RC (kolor żółty lub pomarańczowy)