features bg
Doradztwo

DORADZTWO
Projektowanie inwestycji

PROJEKTOWANIE INWESTYCJI
Dokumentacja techniczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

 

Zajmujemy się doradztwem i projektowaniem systemów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania wód dołowych z zakładów górniczych.
 
 

W ofercie firmy Budren znajdują się również projekty przepompowni, zbiorników wodnych, stacji uzdatniania wody itp.
Służymy pomocą w doborze rur, armatury, kształtek, studzienek, oraz w kompleksowej dostawie asortymentu niezbędnego do realizacji całego procesu inwestycyjnego.

 

Stworzymy zbiór dokumentów, rysunków, obliczeń technicznych, kosztorysów oraz opisów technicznych i technologicznych.